آرشیو برچسب: مواد خود-ترمیم شونده (Self-Healing)

مواد خود-ترمیم شونده (Self-Healing)

مواد شفابخش ، یک مفهوم جدید نیستند، سرخپوستان باستانی، مصری ها از این تکنولوژی برای ساخت خانه ها، معابد و سازه های سنتی استفاده می کردند تا هزاران سال پیش از آن ها به این ساختمان ها ادامه دهند. مواد خود-ترمیم شونده چیست؟ مواد شفابخش شبیه به مواد بیولوژیکی هستند و مانند پوست انسان رفتار می کنند. از آنجاییکه آنها مصنوعی یا مصنوعی ایجاد شده اند، مواد شفابخشی توانایی درج را دارند که بدون آسیب […]

پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ 4440