آرشیو

سامانه تطبیق و تشخیص چهره جنایی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 74

نرم افزار جامع مدیریت دوربین شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 177

سامانه مقایسه اسناد اداری سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 80

سامانه پلاک خوان شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 86

اتوماسیون مجتمع ورزشی ولیعصر (عج)

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ 3134

طراحی سایت شرکت داملران رازک

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 7910

ایرانگردی گروه فرهنگی جهان‌نما

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 7978

اتوماسیون مجموعه ورزشی نام‌آوران

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 7923

اتوماسیون مجتمع ورزشی خضراء

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 7952