آرشیو

سامانه تطبیق و تشخیص چهره جنایی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 137

نرم افزار جامع مدیریت دوربین شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 244

سامانه مقایسه اسناد اداری سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 141

سامانه پلاک خوان شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 151

اتوماسیون مجتمع ورزشی ولیعصر (عج)

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ 3195

طراحی سایت شرکت داملران رازک

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 7970

ایرانگردی گروه فرهنگی جهان‌نما

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 8042

اتوماسیون مجموعه ورزشی نام‌آوران

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 7989

اتوماسیون مجتمع ورزشی خضراء

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 8019