آرشیو

سامانه تطبیق و تشخیص چهره جنایی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 13

نرم افزار جامع مدیریت دوربین شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 38

سامانه مقایسه اسناد اداری سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 14

سامانه پلاک خوان شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 16

اتوماسیون مجتمع ورزشی ولیعصر (عج)

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ 3068

طراحی سایت شرکت داملران رازک

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 7841

ایرانگردی گروه فرهنگی جهان‌نما

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 7906

اتوماسیون مجموعه ورزشی نام‌آوران

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 7855

اتوماسیون مجتمع ورزشی خضراء

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 7883