آرشیو

سامانه تطبیق و تشخیص چهره جنایی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 183

نرم افزار جامع مدیریت دوربین شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 289

سامانه مقایسه اسناد اداری سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 185

سامانه پلاک خوان شرکت کاوش داده پردازان سفیر

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ 199

اتوماسیون مجتمع ورزشی ولیعصر (عج)

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ 3245

طراحی سایت شرکت داملران رازک

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 8011

ایرانگردی گروه فرهنگی جهان‌نما

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 8082

اتوماسیون مجموعه ورزشی نام‌آوران

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 8035

اتوماسیون مجتمع ورزشی خضراء

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ 8065